Email: info@krempeljc.si

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji spletne strani www.krempeljc.si (v nadaljevanju Krempeljc) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za poslovanje.

Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani www.krempeljc.si ter se z njimi strinja.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na prevzemnih mestih prodajalca.

Opredelitev pojmov

 1. Ponudnik, upravitelj in lastnik spletne trgovine je podjetje BIRO ES d. o. o.
 2. Uporabnik je podjetje ali fizična oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini.
 3. Spletna trgovina je informacijski sistem namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku.

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 1. Identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, identifikacijsko številko podjetja),
 2. Kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 3. Bistvene značilnosti blaga,
 4. Dobavljivost izdelkov (vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dobavljiv v razumnem roku),
 5. Pogoje dostave izdelka (način, kraj in rok dostave),
 6. Vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene, razvidno mora biti ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 7. Način plačila in dostave,
 8. Časovno veljavnost ponudbe,
 9. Način in stroški vračila izdelka,
 10. Pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Avtorske pravice

Vsa vsebina na strani in podstraneh Spletne trgovine Krempeljc je avtorsko zaščitena. Prepovedano je vsako dejanje, ki kakorkoli posega v avtorske pravice avtorjev strani. Logo, ime strani in trgovine, besedila, slike in druge vsebine so last podjetja BIRO ES d. o. o. . Slikovno gradivo je ravno tako avtorsko zaščiteno in je last podjetja BIRO ES d. o. o.. Prepovedana je uporaba vsebine in slik v javne in komercialne namene, brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani lastnika podjetja BIRO ES d. o. o.

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Veljavnost splošnih pogojev

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter drugih področij, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje družbe.

V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo ta področja, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in s tem teh splošnih pogojev.

Upravitelj spletne trgovine ima pravico do občasnega dopolnjevanja in spreminjanja teh splošnih pogojev. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani Krempeljc. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembami in dopolnitvami, v kolikor po objavi sprememb nadaljuje z uporabo elektronskih storitev.

 1. Odgovornost za delovanje in vsebino spletne trgovine

Upravitelj bo pri urejanju spletnega mesta skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh straneh (identiteta podjetja, kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, reklamacijski postopek).

Upravljalec se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev.

Spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravljavec ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani.

Upravljalec pri objavi prodajnih izdelkov ponuja tudi fotografije, ki so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni vsebino svojih spletnih strani ali spremeni posamezne parametre storitev ali storitve ukine brez predhodnega opozorila.

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost podjetja BIRO ES d. o. o. upravitelja ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju druge osebe), ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta Krempeljc.

Podjetje BIRO ES d. o. o. ali druge osebe v nobenem primeru niso odgovorne za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

Za morebitne napake na tem spletnem mestu (cene, dobavni roki, opisi izdelkov, ipd.) se vam opravičujemo in Vas bomo praviloma še pred oddajo pošiljke o tem obvestili. Prav tako podjetje BIRO ES d. o. o. ali druge osebe za napake na strani ne odgovarjajo in jih bodo po svojih zmožnostih v najkrajšem možnem času tudi odpravili.

Upravitelj lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo storitev, ki se nahajajo na spletnem mestu Krempeljc zaradi kršenja teh splošnih pogojev ali veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega družba meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za delovanje storitev.

 1. Odgovornost uporabnika

Uporabnik je dolžan uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.

Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev, poskus lažnega predstavljanja in podobno) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne.

OBISK  

 1. Obisk in brskanje po spletne strani Krempeljc (www.krempeljc.si)

Uporaba spletnega mesta Krempeljc je omogočena vsem fizičnim in pravnim osebam, pri čemer se za ogled strani ni potrebno registrirati ali prijaviti.

POSTOPEK NAKUPA

 1. Nakup

Na spletni strani so prikazani izdelki med katerimi lahko izbirate. Ob slikah izdelkov so cene, ki vsebujejo DDV.  Nakup se izvrši z izborom izdelkov. Ko uporabnik izbere izdelek ali izdelke in s potrdilom na gumb POŠLJI, odda naročilo. S tem je naročilo potrjeno, izdelki bodo poslani na naročnikov naslov po povzetju v najkrajšem možnem roku. Stroški poštnih storitev v ceni niso zajeti.  Če je rok dobave več kot 5 delovnih dni, ponudnik o tem obvesti kupca.

Z nakupom se uporabnik strinja, da na podan e-poštni naslov občasno dobiva reklamna sporočila, od katerih se lahko v vsakem trenutku odjavi s postopkom opisanim v prejeti e-pošti.

 1. Oddaja naročila

Bodoči kupec opravi nakup  z vpisom števil želenih artiklov. Pred zaključkom je potrebno vnesti še ime in priimek, naslov elektronske pošte, poštni naslov, dovoljenje za sporočila, strinjanje s splošnimi pogoji. Zaželena je tudi telefonska številka.

Ko izpolnite obrazec kliknite na gumb “POŠLJI"  in s tem zaključite naročilo.

 1. Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

Preden kupec odda naročilo lahko preveri podatke, ki jih je izpolnil za potrebe oddaje naročila. V primeru napačnega vnosa, lahko kupec napake popravi z vnosom  novih podatkov. V kolikor naročila ne želi oddati lahko stran zapre ali zapusti oddajo naročila in tako prekine oddajo in potrditev naročila.

 1. Potrditev naročila

Naročilo na spletnem mestu Krempeljc je potrjeno, ko kupec pri zaključevanju naročila s klikom na »POŠLJI« odda naročilo.

 1. Preklic naročila

Kupec lahko oddano naročilo prekliče le, če postopek pošiljanja naročenih artiklov še ni stekel. Možnost preklica kupec preveri s klicem ali sporočilom na tel.: +386 41 624 365

 1. Zavrnitev naročila

Upravitelj spletnega mesta lahko v času do izdaje obvestila, da je naročilo v obdelavi, naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

V kolikor podjetje svojih obveznosti ne more izpolniti, ker blago ni razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev bo upravitelj o tem nemudoma obvestil uporabnika in mu vrnil vsa morebitna predhodno opravljena plačila.

 1. Dostava in plačilo Naročeno blago bo poslano oziroma dostavljeno na naročnikov naslov po pošti  in plačano po povzetju. Račun, ki bo priložen pošiljk bo zajemal stroške poštnine (po veljavnem ceniku Pošte Slovenije), medtem ko strošek vplačnine (1,05€) zaračuna poštar.
 2. RačunRačun se izda na trajnem mediju, v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški, kupcu pa se ta posreduje hkrati z dostavo blaga ter račun se davčno potrdi.

REKLAMACIJE

 1. Reklamacija

V primeru, da naročen izdelek nima lastnosti in odlik, ki jih je prodajalec izrecno obljubil oziroma je prodajalec odpremil napačen izdelek (v napačni količini, v napačni barvi, ipd) ali se ti kako drugače razlikujejo od naročila, lahko kupec blago reklamira s pisnim obvestilom, ki ga naslovi na naročniško služno podjetja. V primeru napačne dobave izdelka mora kupec o tem nemudoma obvestiti prodajalca, ki bo reklamacijo skušal rešiti v čim krajšem možnem času.

Kupec mora o reklamaciji pisno obvestiti prodajalca in poslati izdelek na njegov sedež, pri čemer mora natančno opisati napako in navesti reklamacijski zahtevek. Kupec pa mora poleg blaga z vso priloženo dodatno opremo priložiti še kopijo računa, ter druge morebitne spremne dokumente. Prodajalec bo na pisno obvestilo odgovoril v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila. V kolikor ugotovi, da je zahtevek neupravičen bo o tem obvestil kupca ter mu vrnil artikel na njegove stroške.

Kupec lahko v okviru reklamacijskega zahtevka zahteva popravilo artikla, znižanje kupnine (v sorazmerju z napako), zamenjavo blaga ali pa vračilo kupnine (v tem primeru se kupnina lahko zniža za čas uporabe artikla, vendar največ za znesek, za kolikor se je artiklu zaradi uporabe znižala tržna vrednost).

 1. Zavrnitev reklamacije

Podjetje BIRO ES d. o. o. si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

 • Če ima blago mehanske poškodbe, ki bi poslabšale njegovo uporabnost Če blago ni bilo vrnjeno v originalni embalaži;
 • Če kupec ne predloži kopijo računa;
 • Če je blago poslano na naš naslov z odkupnino;
 1. Škoda

Prodajalec ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ne odgovarja:

 • Za fizične okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja kupca (ali tretjih oseb iz sfere kupca), mehanskih poškodbe in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč;
 • Za poškodbe, ki so nastale med transportom s strani dostavljavca
 1. Stvarna napaka

Stvarna napaka

Kupec ima vse pravice, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake.

Napaka je stvarna kadar:

 • Artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;
 • Artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • Je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

Primernost artikla se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kako lahko kupec uveljavi stvarno napako?

Kupec mora podjetje BIRO ES d. o. o. o morebitni stvarni napaki, skupaj z natančnim opisom le-te, na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku in omogočiti pregled artikla. Pravico za uveljavljanje stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Ponudnik mora kupcu izročiti blago in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.  Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, a najkasneje v roku dveh let odkar je bilo blago izročeno. Obrazec za uveljavljanje stvarne napake je na voljo v naročniški službi.

KONČNE DOLOČBE

 1. Mnenja in pritožbe uporabnikov

Uporabnik svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore naslavlja na sedež družbe BIRO ES d. o. o.  ali na elektronski naslov: info@krempeljc.si. Morebitne pritožbe upravljalec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljalec kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.

 1. Reševanje sporov

V kolikor morebitne spora med uporabnikom storitev in ponudnikom storitev ni možno rešiti sporazumno z metodo reševanja pritožb, se spor reši pred pristojnim sodiščem.

 1. Podatki o upravitelju / upravljalcu

Upravitelj spletne strani Krempeljc je podjetje BIRO ES d. o. o.. Podjetje vpisano v poslovni register pri okrožnem sodišču v Ljubljani, davčna številka SI75674050, matična številka 5326621000.